Jeżeli logujesz się do poczty przez stronę www a twój adres IP jest często blokowany sprawdź:

1. Czy nie masz zapisanego błędnego hasła w „pęku kluczy” przeglądarki.

2. Jeżeli kopiujesz hasło z innego dokumentu upewnij się czy nie kopiujesz pustego znaku przed lub po haśle. W bardzo wielu przypadkach pusty znak jest podawany w formie kodowej, tym samym kopiujesz inną sekwencję znaków niż zamierzasz.

3. Jeżeli po zmianie hasła następuje blokada upewnij się że w Twojej sieci nie znajduje się inne urządzenie, które ma zapisane stare hasło i próbuje nawiązać automatyczne połączenie.

4. IP może zostać zablokowane jeżeli próbujesz nawiązać połączenie z serwerem za pomocą skryptu a forma połączenia może zostać uznana za próbę ataku na serwer.

5. Blokada może nastąpić w sytuacji kiedy w Twojej sieci znajduje się urządzenie na którym zainstalowane jest „złośliwe oprogramowanie” próbujące nawiązać nieautoryzowane połączenie.