Jak otrzymać kod AuthInfo

AuthInfo to kod jednoznacznie autoryzujący domenę, który umożliwia przeniesienie jej pełnej obsługi do dowolnego operatora.

W przypadku wielu operatorów w trakcie migracji domeny jest rownież możliwość dokonania zmiany danych abonenta a nawet całkowita zmiana abonenta domeny.

Z tego powodu zalecamy ogromną ostrożność w przekazywaniu kodu AuthInfo trzecim podmiotom.

Wydanie przez nas kodu musi być poprzedzone sprawdzeniem wiarygodności zlecenia i prawa do dysponowania domeną.

Zlecenie wydania kodu AuthInfo musi być przesłane drogą mailową na adres: info@24registry.com lub pocztą na adres siedziby spółki.

Mailowo przesłane zlecenie musi być wysłane z adresu zgodnego z adresem mailowym abonenta domeny.

W przypadku przesłania wniosku pocztą, wniosek musi być podpisany przez abonenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji.
Wniosek musi zawierać potwierdzenie reprezentacji.

Kod AuthInfo wydawany jest drogą mailową  w ciągu trzech dni liczonych od dnia prawidłowo przesłanego wniosku lub uzupełnienia brakujących informacji.